ŠOLSKI SKLAD

————————————————————————————————– 

                           Pravilnik                                     Vloga

————————————————————————————————–

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2014/15

Spoštovani učenci in starši!

 

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo v šolskem letu 2014/15 izvajali za učence 4. in 7. razreda. 

 

Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v spodnjih publikacijah, v katerih lahko preberete pomembne informacije, povezane z vsebino, organizacijo in prijavo k izbirnim predmetom. 

 

Upamo, da vam bodo informacije, objavljene v publikacijah v pomoč pri izbiri izbirnih predmetov. Predlagamo vam, da odločitev temeljito pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji. 

 

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine za prihodnje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere se bo prijavilo zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. 

 

O novosti, neobveznih izbirnih predmetih v 4. in 7. razredu se bomo s starši pogovarjali na roditeljskih sestankih, ki bodo v sredo, 19. maja 2014, za starše bodočih četrtošolcev, in v torek, 27. maja 2014, za starše bodočih sedmošolcev. 

 

Publikacije in prijavnice: 

Obvezni izbirni predmeti za učence 7., 8. in 9. razreda        PRIJAVNICA OBVEZNI IP

Neobvezni izbirni predmeti za učence 7. razreda                  PRIJAVNICA NEOBVEZNI IP 7. raz. 

Neobvezni izbirni predmeti za učence 4. razreda                  PRIJAVNICA  NEOVEZNI IP 4. raz.